Personal Notes

pag nag laro maging tama ang likuran.

pag may gambala mag salita agad.

pag may kausap mag salita agad.

EP pag may gambala EP ang sasabihin..

mag Cresento ka.

M.

NUM.

NUMI.

NUMIM.

zuiz.

Server Ratings Details

Type Wild Rating 1163 Best
Type Blitz Rating 1345 Best 1735 (09/Aug/2017)
Type Standard Rating 1467 Best
Type Bullet Rating 1366 Best 1390 (15/May/2019)
Type 5-minute Rating 1655 Best 1762 (11/Jun/2019)
Type 1-minute Rating 1402 Best 1603 (07/Mar/2020)
Type Correspondence Rating 1456 Best
Type 15-minute Rating 1799 Best 1799 (12/Mar/2020)
Type 3-minute Rating 1535 Best 1616 (01/Apr/2019)
Type Chess960 Rating 1314 Best 1446 (19/Jul/2019)
Type 25-minute Rating 1634 Best 1657 (28/Sep/2019)

Statistics